Bertalan nap Széken

Széken minden évben a Bertalan nap, nagy ünnepi alkalomnak számít.  Minden év augusztus 24-én a székiek megemlékeznek az 1717-es tatárpusztításról, melynek áldozatul esett Szék is.  A pusztítás fő színhelye a templom és környéke volt főleg, ugyanis a tatárok itt ütöttek rajta az imádkozó tömegen. A tatárok felgyújtották az egész várost és rengeteg embert legyilkoltak, valamint megközelítőleg 700 lakost rabságba ejtettek és elhurcoltak. A fogságba esettek közül aztán csak nagyon kevesen szabadultak meg, és azok közül is akik megmenekültek a nagy része a lakosoknak az akkor pusztító pestis áldozatává vált. Így történhetett aztán meg, hogy 1717-ben Széken alig maradt 100 lakos életben. A Széket ekkor ért szerencsétlenségre addig még soha nem  volt példa, ezért a székiek megfogadták, hogy erre a napra mindig megemlékeznek augusztus 24-én, a tatárok Székre való betörésének napján. A székiek azóta minden évben ezen a napon háromszori istentisztelettel valamint böjttel emlékeznek meg erről a napról. Napjainkban a böjtölés azonban már nem annyira betartott, mivel ezen a napon számos már nem itt élő egykori lakos jön haza látogatóba, ezért az itthoniak általában inkább ünnepi ebéddel várják a vendégeket.

Rendezvények

Ezen a napon az önkormányzat különböző programokat szervez a székieknek valamint az akkor ide látogatóknak. Általában ünnepi beszédet tart a polgálmester, az alpolgármester és különböző meghívott politikusok valamint díszvendégek. Az ünnepi beszédeket népművészeti előadások valamint az ennek az eseménynek a tiszteletére állított emlékmű megkoszoruzása követi. A későbbi órákban az ünnepélyt általában tüzijáték és koncert szokta zárni.