Dansurile populare de la Sic

Despre dansul sicănesc se poate afirma că în marea majoritate este un dans cult, de oraş, dar care, totodată prezintă şi elemente arhaice, chiar profund arhaice. dansuri populare Dans popularTot aşa se caracterizează şi muzica care deţine melodii de origine profund arhaice. Comparând cu alte muzici şi dansuri populare, cele sicăneşti se caracterizează printr-o ordine şi seriozitate interioară, totul aparte. Normele de viaţă, caracteristice societăţii medievale ungureşti se reflectă întocmai în aceste cântece şi dansuri. Dansurile conţin în mod foarte pronunţat şi elemente săseşti, fapt care atestă în mod firesc, convieţuirea paşnică a celor două etnii care nu s-au delimitat în ceea ce priveşte distracţiile frumoase. Prezentarea dansului şi a muzicii însă constituie un capitol aparte şi foarte spaţios care aici nu ne este posibil. Spre norocul nostru, acesta a fost larg şi amănunţit studiată de către specialişti renumiţi precum sunt Kodály Zoltán, Lajtha László, Bárdos Lajos şi Martin György.

Înregistrare video (1970)