Portul popular

Portul popular este unul dintre cele mai importante elemente ale culturii locale în care se contopesc stilurile de origine maghiară secuiască şi cele săseşti. În decursul secolelor aceste stiluri au devenit mai pronunţate sau mai puţin pronunţate, unele elemente de haină disparând, altele aparând, doar în esenţa lui, de a se afirma culorile negru, roşu, alb, albastru, au rămas constante. Hainele femeilor, imbrăcate la diferite ocazii, sunt deosebit de frumoase şi tot atât de scumpe, formând zestrea fetelor de la o generaţie la alta. Ca exemplu, cu ocazia diferitelor năvăliri de furturi, în declaraţiile lor date, sicanii îsi plâng, înainte de toate, hainele pierdute şi abia dupa acestea şi le înşiră banii, animalele, mobilierul sau altele.

Imagini istorice