Széki tánc és széki zene

A széki táncról határozottan lehet állítani, hogy polgárias jellegü, ám ugyanakkor számos archaikus elemet is tartalmaz.  Archaikus jegyeket hordoz a széki zene is, számos régi magyar dallamot tartalmazva. A széki tánc széki tánc Széki zene valamint széki zene talán legfontosabb jellemvonásainak a komolyságot valamint rendezettséget lehet mondani. Más néptáncokkal összehasonlítva meglehetősen kötöttnek tekinthető. A középkorban a magyar nemesség illetve magyar polgárság köreiben az erkölcsi normák meglehetősen szigorúak  voltak, így ezek a normák minden bizonnyal komoly befolyást gyakoroltak a széki táncrendre illetve zenére is.

A széki táncrendben felfedezhetők német illetve szász behatások is. Ez arra enged következtetni, hogy a magyarok és a széken élő szászok a szórakozást illetően nem határolódtak el egymástól. A széki tánckultúra valamint széki zene sajnos itt nem kerülhet egészében bemutatásra mivel annak hiteles és részletes bemutatása hatalmas anyagot képez, szerencsére azonban ezt a bemutatást már megtették híres szakemberek, mint például: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos valamint Martin György.

Régi vidófelvétel – legényes (tempó) (1970 körül)

Széki napok záróünnepség