APARAT DE SPECIALITATE

Aparat de Specialitate al Primarului

PRIMAR - Sallai Ioan

VICEPRIMAR - Csorba Ștefan

SECRETAR - Agoston Ana

CONTABIL - Borz Enikő Ildikó

CONSILIERUL PRIMARULUI - Szegedi Erzsébet Tünde

TAXE ȘI IMPOZITE - Nagy Sándor (Szabó Erzsébet Aneta)

CASIER - Nagy Susana

REFERENT ASISTENT SOCIAL și SITUAȚII DE URGENȚĂ - Ferencz Mărioara

REFERENT REGISTRU AGRICOL - Sallai Maria

SERVICIUL CULTURĂ - Bálint Paraschiva

SERVICIUL URBANISM ȘI ACHIZIȚII PUBLICE - Floroiu Dan Nicolae

ACHIZIȚII PUBLICE ȘI URBANISM - Posta Zsuzsanna

SERVICIUL DE FOND FUNCIAR - Filep Márton